KH Pack AB
KH Pack AB

Välkommen till KH Pack AB

KH Pack är det lilla företaget med de stora möjligheterna.

Vi har under många år hjälpt våra kunder med transportemballage och allt som hör en effektiv emballering till. Genom åren har vi ständigt vidareutvecklat våra kunders transportemballage för att möta alla utmaningar från en jagande omvärld. Det har handlat om att ta fram kostnadseffektiva lösningar som minimerar såväl arbete vid emballering som minimering av miljöpåverkan. Det gäller hela tiden att få fram rätt emballage för varje situation. Ingen är hjälpt av vare sig överemballering eller underemballering. Fel nivå på vald förpackningslösning leder ofelbart till ökade kostnader, antingen i form av leveransskador eller i form av emballagekostnad.

Denna kunskap har vi till dags dato huvudsakligen varit våra emballagekunder behjälpliga med, men vi har beslutat att nu öppna upp en konsultavdelning för Kreativ Hantering. Vi har idag två konsulter, Åke och Elisabeth båda med drygt 30 års relevant yrkeserfarenhet. Förutom uppdrag rörande transportförpackningar och emballering, kan vi med våra tidigare erfarenheter från kemiföretag, materialtillverkare, livsmedelsbolag och läkemedelsnära verksamheter hjälpa er med t.ex miljöfrågor, produktutveckling, projektledning, effektivisering, optimering och föredrag.

Kontakta oss gärna

KH Pack Emballage
Åke Sjöberg
Telefon 046-19 05 30
Mail info@khpack.se

KH Pack Kreativ Hantering
Elisabeth Sjöberg
Telefon 0763 10 27 00
Mail elisabeth@khpack.se